Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Spoed

08.00 – 17.00 uur Bel uw huisarts, toets 1

Uitsluitend in spoedgevallen!

17.00 – 08.00 uur 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!

Weekend 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!
Levensbedreigend? Bel 112

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft er vast al veel over gehoord. Vanaf 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacywet in werking  namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet hebben wij een nieuw privacyreglement en aanvraagformulier medische gegevens opgesteld waarvan wij de tekst hier publiceren.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over dit reglement of over de invoering  van de AVG dan  kunt u een mail sturen naar manager@hgdepoort.nl.