Wageningen sluit Diabetes Challenge in Blauwe Kamer af

Wageningen sluit Diabetes Challenge in Blauwe Kamer af

Bijna twintig  mensen uit Wageningen met diabetes hebben zaterdag 29 september de Nationale Diabetes Challenge afgesloten.

De afsluitende wandeltocht vond plaats in natuurgebied de Blauw Kamer. Na de wandeling werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.  Alle deelnemers spraken uit ook na dit project door te willen wandelen.

De Nationale Diabetes Challenge is een landelijk initiatief vanuit de Bas van de Goor Foundation, waarbij zorgverleners samen met patiënten gaan wandelen. Deelnemers wandelen twintig weken lang in de eigen omgeving. De laatste wandeling wordt landelijk afgesloten. Doel van de Challenge is om meer te gaan bewegen en bewuster te zijn van het effect hiervan op de gezondheid.

Landelijk nog kwam afgelopen weken landelijk het pleidooi van zorgverleners in het nieuws, om met de aanpak van Diabetes, en dan met name type 2, anders om te gaan. Gebleken is dat het werken aan een gezonde leefstijl waaronder ook bewegen zodanig bij kan dragen in de aanpak van Diabetes, dat medicatie na verloop van tijd veel minder, of zelfs helemaal niet meer nodig is. De Nationale Diabetes Challenge sluit naadloos aan bij dat uitgangspunt.

In Wageningen nam het Huisartsengroep de Poort het initiatief om aan het landelijke initiatief mee te doen. Samen met Sportservice Wageningen, Fysiopraktijk Vis en Di-eet gezond is de Nationale Diabetes Challenge in Wageningen opgezet. Vanaf april zijn bijna 20 mensen met diabetes wekelijks gaan wandelen. Een praktijkondersteuner of huisarts van de Poort liep altijd mee. Deelnemers konden zo tijdens de wandeling met de zorgverlener overleggen, vragen stellen en gestimuleerd worden om te werken aan hun gezondheid.

De groep uit Wageningen sprak de wens uit om de landelijke afsluiting in Amsterdam niet bij te wonen, maar in de eigen omgeving de slotwandeling te houden. Dit werd natuurgebied de Blauwe Kamer. Bij de afsluitende lunch werd deelnemers gevraagd naar hun ervaring. Zonder uitzondering beoordeelde iedereen het als positief. Men is meer gaan bewegen en actiever in het leven komen te staan. Ook zijn er mensen door afgevallen wat weer ten goede komt aan de aanpak van diabetes. Naast de gezondheidswinst gaven deelnemers aan sociale contacten te hebben opgedaan, iets wat sommige mensen mistten.

Omdat de deelnemers de wens uitspraken graag verder te willen wandelen, gaat Sportservice Wageningen zich inzetten om een structurele vorm van de groep te organiseren.

https://hoogenlaag.nl/deel-je-nieuws-artikel/wageningen-sluit-diabetes-challenge-blauwe-kamer-af-492764