CORONA

CORONA

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER COVID-19 (CORONA)

Heeft u koorts ( meer dan 38 graden) en hoesten/kortademigheid en bent u in een risicogebied geweest of in contact geweest met een bewezen persoon, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts en ga niet het MEDISCH CENTRUM de POORT binnen!

Info op www.Thuisarts.nl of www.RIVM.nl

IMPORTANT NOTICE CONCERNING COVID-19 ( CORONA) 

In case of fever (more than 38 degrees celsius) and coughing/shortness of breath and coming from a risk-area or contact with a proven contagious person, please contact your G.P. only bij phone and do not enter MC de POORT!

Further information www.Thuisarts.nl or www.RIVM.nl