Uw Medische gegevens on line bekijken

Uw medische gegevens on line bekijken

U kunt zelf uw medisch dossier online bekijken.

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

• het advies van de huisarts
• de uitslagen van onderzoek
• de lijst met uw medicijnen

Op uw eigen telefoon of computer kunt u dan thuis deze gegevens over uw gezondheid zien. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Zie verder onder kopje “Inzage medisch dossier “bij uw eigen huisarts.