Huisarts Boorsma

Spoed

08.00 – 17.00 uur Bel uw huisarts, toets 1

Uitsluitend in spoedgevallen!

17.00 – 08.00 uur 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!

Weekend 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!
Levensbedreigend? Bel 112

Huisarts G. Boorsma

Spreekuur

Spreekuur op afspraak

Voor het maken van een afspraak graag bellen tussen 8.00-10.00.

Voor een consult staat 10 minuten, heeft u langer de tijd nodig, geef dit dan door aan de assistente. Zij zal dan meer tijd voor u in plannen.

Indien u tussen 12.00 en 17.00 uur belt kan het zijn dat u niet de assistente van uw eigen huisarts aan de lijn krijgt. Wij verzoeken u daarom na 12.00 uur te bellen voor zaken welke niet tot de volgende dag kunnen wachten.

 

Bellen tussen 08.00 en 10.00 uur

 

Bellen voor afspraken, visites en recepten 08.00 – 10.00 uur
De assistentes hebben een eigen spreekuur (op afspraak) voor de volgende zaken: oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, hechtingen verwijderen, het geven van injecties, wratten aanstippen met stikstof. Vanaf 12.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar een van de assistentes die bij toerbeurt dienst hebben. Bel daarom s`middags alleen voor zaken welke niet tot de volgende dag kunnen wachten.

 

 

 
Telefonisch consult 
aanvragen tussen 08.00 en 10.00 uur. U wordt teruggebeld.
Urine inleveren voor onderzoek 8:00 – 9.30 uur
Urine inleveren bij de assistente voorzien van naam, geboortedatum en klacht(en).
Stikstofspreekuur Op afspraak
Elke 3e dinsdag van de maand.
Spreekuur assistente Op afspraak
Op afspraak voor o.a uitstrijkje, bloeddruk meten, injecties, oren uitspuiten en bloedafname
Spreekuur praktijkondersteuner Somatiek  Op afspraak
Voor o.a. preventie hart- en vaatziekten, stoppen met roken, diabetes, astma/COPD  en wratten
Spreekuur praktijkondersteuner GGZ 
Na verwijzing door uw huisarts

Afwezigheid

Dr. Gina Boorsma beschikbare dagen: dinsdag, woensdag, donderdag  en vrijdag

Dr. Roel van Stralendorff beschikbare dagen: maandag

Praktijk gesloten:

 • 27 april
 • 23 t/m 27 mei 2022
 • 14 juni
 • 21 juni
 • 5 juli
 • 1 t/m 19 augustus

Assistente

De assistente assisteert de huisarts in zijn/haar praktijkvoering. Zij neemt als eerste uw telefoongesprek aan en stelt uw hulpvraag vast. De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt, en hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Zij geeft zelfstandig medische adviezen passend binnen de protocollen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Zo nodig overlegt zij met uw huisarts en/of verwijst zij door naar het (telefonisch) spreekuur van de huisarts of een andere praktijkondersteuner. Verder heeft de assistente ook haar eigen spreekuur, waarin zij zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoert.  Zie ook onder de informatie bij uw huisarts.

Mignon van Wijk-Rossel

Mignon van Wijk-Rossèl, doktersassistente

POH Somatiek

Evelyn van de Peppel-Voortman

Evelyn van de Peppel-Voortman, praktijkondersteuner Somatiek

Nieuwe inschrijvingen

De praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Toestemming delen medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts kan uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Van belang is onder andere wie uw medische gegevens wel of niet mag bekijken? Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Meer informatie hierover leest u in deze folder: folder(Nederlands)/folder(ENG) 

U kunt eenvoudig toestemming verlenen via deze link: Toestemming verlenen

Daarmee geeft u toestemming aan mij, huisarts P. de Boer, om uw gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) en verklaart u dat u alle informatie hebt gelezen in de bijgevoegde folder.

Weigering geneeskundige verklaring, refusal of medical certificate

Toelichting weigering geneeskundige verklaring.                                                

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen geneeskundige verklaring afgeeft. Uw arts heeft hierbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:                                                                                                 

 •  de KNMG heeft als standpunt dat een behandeld arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
 • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

 • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
 • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de cireria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nog doen?

 • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundig verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
 • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld een uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
 • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan dan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Toelichting LHV weigering geneeskundige verklaring

Uitleg in verschillende talen, translation other languages

Uw huisarts zet al uw medische gegevens in uw medische dossier.  U kunt dit medische dossier  on line inzien op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt op:

:http://huisartsboorsma.uwzorgonline.nl

Vervolgens wordt daar uitgelegd wat u verder moet doen. Nadat u zich heeft aangemeld kunt u,  naast het inzien van uw medische dossier, ook kiezen om uw chronische medicatie te herhalen
Dit geldt op termijn ook voor het maken van een afspraak on line. Echter vanwege de Corona-crisis is deze  optie vooralsnog uitgeschakeld.

Contact
Telefoon
Fax

0317 - 412 632
0317 - 413 477
Spoed
08:00-17:00

0317-412 632 toets 1
17:00-08:00
Weekend
0318 - 200 800
0318 - 200 800
Bel 112
Levensbedreigende situatie? Bel 112

Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
Tel. 0318 - 200 800