Huisarts Van Zanten

Spoed

08.00 – 17.00 uur Bel uw huisarts, toets 1

Uitsluitend in spoedgevallen!

17.00 – 08.00 uur 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!

Weekend 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!
Levensbedreigend? Bel 112

Huisarts J.L.H. van Zanten

Spreekuur

Bellen voor afspraken en visites

Voor vragen aan de assistente of huisarts en een aanvraag voor visite graag bellen tussen 8.00-10.00 uur.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 08.00 en 10.00 uur.

Voor een consult staat 10 minuten, heeft u langer de tijd nodig, geef dit dan door aan de assistente. Zij zal dan meer tijd voor u in plannen.

Indien u tussen 12.00 en 17.00 uur belt kan het zijn dat u niet de assistente van uw eigen huisarts aan de lijn krijgt. Wij verzoeken u daarom na 12.00 uur te bellen voor zaken welke niet tot de volgende dag kunnen wachten.

Telefonisch consult in overleg met assistente
In overleg met de assistente kan er een telefonisch consult ingepland worden met de huisarts. Zij zal uw gegevens noteren en dit doorgeven aan de huisarts, zodat hij u in de middag kan terugbellen.
Spreekuur assistentes
De assistentes hebben op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag op afspraak hun eigen spreekuur. U kunt daar terecht voor onder andere bloeddruk meten, hartfilmpjes maken, oren uitspuiten, injecties geven, uitstrijkjes maken en hechtingen verwijderen. Wratten of plekjes aanstippen met stikstof is om de week mogelijk op afspraak.
Urine inleveren
Urine controleren voor vermoeden blaasontsteking, kunt u  in een speciaal potje daarvoor inleveren bij de balie. (De potjes zijn verkrijgbaar bij de balie en apotheek) . Dit kan elke ochtend tussen 08.00 en 10.00 uur. Graag voorzien van uw naam en geboortedatum .
Huisbezoek
Indien nodig komt de huisarts bij u aan huis. Echter probeert u zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. In twijfelgevallen kunt u met de assistentes overleggen. De onderzoeks-en behandelmogelijkheden zijn namelijk beter op de praktijk.
Herhaalrecepten
Herhaalmedicatie kunt u aanvragen via deze website, of inspreken via het telefoonnummer van de praktijk. Kies dan keuze 2. Herhaalmedicatie die voor 10:00 uur is aangevraagd, ligt de volgende dag na 15:00 uur klaar bij uw apotheek.
Spreekuur praktijkondersteuner Somatiek
Op afspraak kunt u bij haar terecht voor onder andere diabetes, hypertensie, en astma/copd.
Spreekuur praktijkondersteuner GGZ
Daar kunt u op afspraak terecht, na dat u bent doorverwezen door de huisarts.

Afwezigheid

De praktijk van Huisarts van Zanten is gesloten op:

 • 25 t/m 29 april
 • 27 mei
 • 8 juni
 • 1 juli
 • 11 juli t/m 29 juli

Assistente

De assistente assisteert de huisarts in zijn/haar praktijkvoering. Zij neemt als eerste uw telefoongesprek aan en stelt uw hulpvraag vast. De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt, en hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Zij geeft zelfstandig medische adviezen passend binnen de protocollen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Zo nodig overlegt zij met uw huisarts en/of verwijst zij door naar het (telefonisch) spreekuur van de huisarts of een andere praktijkondersteuner. Verder heeft de assistente ook haar eigen spreekuur, waarin zij zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoert.  Zie ook onder de informatie bij uw huisarts.

 

Marlon Koppelaar, doktersassistente

POH Somatiek

Sandra Aalberts-de Wit, praktijkondersteuner somatiek

Nieuwe inschrijvingen

Met ingang van 1 februari 2022 is de praktijk gesloten  voor nieuwe inschrijvingen.

Toestemming delen medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts kan uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Van belang is onder andere wie uw medische gegevens wel of niet mag bekijken? Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Meer informatie hierover leest u in deze folder: folder(Nederlands)/folder(ENG) 

U kunt eenvoudig toestemming verlenen via deze link: Toestemming verlenen

Daarmee geeft u toestemming aan mij, huisarts J.L.H. van Zanten, om uw gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) en verklaart u dat u alle informatie hebt gelezen in de bijgevoegde folder.

Weigering geneeskundige verklaring, refusal of medical certificate

Toelichting weigering geneeskundige verklaring

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen geneeskundige verklaring afgeeft. Uw arts heeft hierbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:                                                                                                 

 •  de KNMG heeft als standpunt dat een behandeld arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
 • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

 • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
 • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de cireria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nog doen?

 • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundig verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
 • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld een uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
 • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan dan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Toelichting LHV weigering geneeskundige verklaring

Uitleg in verschillende talen, translation other languages

 

Uw huisarts zet al uw medische gegevens in uw medische dossier.  U kunt dit medische dossier  on line inzien op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt op  www.huisartsvanzanten.uwzorgonline.nl

Vervolgens wordt daar uitgelegd wat u verder moet doen.
Nadat u zich heeft aangemeld kunt u,  naast het inzien van uw medische dossier, ook kiezen om uw chronische medicatie te herhalen
Dit geldt op termijn ook voor het maken van een afspraak on line. Echter vanwege de Corona-crisis is deze  optie vooralsnog uitgeschakeld.

Contact
Telefoon
Fax

0317 - 413 333
0317 - 413 477
Spoed
08:00-17:00

0317 - 413 333 toets 1
17:00-08:00
Weekend
0318 - 200 800
0318 - 200 800
Bel 112
Levensbedreigende situatie? Bel 112

Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
Tel. 0318 - 200 800