SPOED

17.00 - 08.00 uur 0318 - 200 800
Uitsluitend in spoedgevallen!
Weekend 0318 - 200 800
Uitsluitend in spoedgevallen!
Levensbedreigend? Bel 112
Uitsluitend in spoedgevallen!
 • Nieuws

   Nieuwe waarnemend huisarts

   Met ingang van 1 januari 2018 zal huisarts G. van Wijk niet meer werkzaam zijn als waarnemend huisarts in mijn praktijk. Wij hebben voor hem een goede vervangster gevonden, huisarts C. Crans. Zij zal vanaf 15 januari 2018 op maandag, woensdag en vrijdag in de praktijk werken en ik zal op maandag, dinsdag en donderdag blijven werken. Hieronder vindt u meer informatie over haar.

   Tevens zal er per 1 januari 2018 een extra assistente in de praktijk werkzaam zijn op woensdag en vrijdagmiddag : Lily Stunnenberg.

   Met vriendelijke groet, ook namens de assistentes en praktijkondersteuners,
   Huisarts K. Janssen- van Hemmen

   Nieuwe waarnemer huisarts Claire Crans

   Claire Crans

   “Mijn naam is Claire Crans, 31 jaar oud. Ik ben getrouwd met Koen en samen hebben we twee zoons van 2,5 jaar en 5 maanden oud. Recent zijn we naar Bennekom verhuisd na een aantal jaren in Amsterdam te hebben gewoond. In 2011 heb ik de opleiding geneeskunde aan het AMC te Amsterdam voltooid. Daarna heb ik een aantal jaren als basisarts in de acute psychiatrie en de cardiologie gewerkt, zodat ik een brede basis had alvorens ik aan de huisartsenopleiding begon. In maart 2017 heb ik de huisartsenopleiding aan het VUmc te Amsterdam voltooid. Ik oefen de reguliere geneeskunde uit in de volle breedte. Mijn aandachtsgebieden zijn psychiatrie, gynaecologie, hart- en vaatziekten en kleine chirurgie. Ik zie ernaar uit om te gaan samenwerken met Karin Janssen-van Hemmen en te starten als uw huisarts.”

   Met vriendelijke groet,
   Claire Crans

   Online afspraak maken (update)

   Beste patiënten,

   Vorig jaar hebben we besloten om een extra stukje service aan te bieden, door de mogelijkheid te creëren om online afspraken te maken. Nu een jaar later heb ik helaas moeten besluiten om dit weer te stoppen. Reden hiervoor is, dat het niet lukt om dit foutloos te laten verlopen en ik wil geen service aanbieden die ik vervolgens niet kan waarmaken. Het komt te vaak voor dat afspraken toch niet in de agenda komen of juist op plekken terecht komen waar helemaal geen mogelijkheid voor een afspraak is. Ondanks eindeloze telefoongesprekken met de aanbieder hiervan, blijven er op wekelijkse basis fouten optreden.

   Ik hoop dat u kunt begrijpen dat ik geen andere keus heb dan hiermee weer te stoppen.

   Mijn excuses voor het ongemak, ook namens mijn collega’s binnen de praktijk.

   Met vriendelijke groet,
   Karin Janssen, huisarts

   Praktijk gesloten
   Met ingang van 1 april 2017 is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

   Weekplanning
   Vanaf 1 april 2017 werkt huisarts Janssen- van Hemmen op maandag, dinsdag en donderdag en huisarts dr.Crans op maandag, woensdag en vrijdag.

   Praktijk Janssen-van Hemmen
   Per 1 april 2017 is de huisartsenpraktijk van Seesing overgenomen door mevrouw Janssen-van Hemmen.

   K.J. Janssen-van Hemmen

   “Ik ben Karin Janssen-van Hemmen, 37 jaar en getrouwd met John. Samen hebben wij 2 zoons, van 5 en 8 jaar oud. Een aantal jaar geleden ben ik als waarnemer in de praktijk van dokter Seesing gaan werken. Deze samenwerking verliep voor beiden zeer goed, omdat we over medische zaken grotendeels hetzelfde denken. Dit heeft ertoe geleid, dat we op 1-4-2016 de praktijk samen zijn gaan voeren. Nu is het moment gekomen dat dhr Seesing en zijn vrouw mogen gaan genieten van een welverdiend pensioen en aan mij de eer om de praktijk verder alleen te voeren. Omdat het een erg grote praktijk is, heb ik wel een waarnemend huisarts aangetrokken, Gerrit van Wijk, om de zorg voor de patiënten mee te delen. Mijn interesses liggen in het hele brede vak van de huisartsengeneeskunde, maar gynaecologie, kindergeneeskunde en longproblematiek hebben mijn extra aandacht. Recentelijk heb ik een 2-jarige opleiding tot kaderhuisarts astma/COPD afgerond, om mij in deze ziektebeelden verder te verdiepen. Ik hoop nog vele jaren als huisarts voor en met u te kunnen werken.”

   Met vriendelijke groet,
   K.J. Janssen-van Hemmen

   Beëindiging praktijk Seesing

   Nadat ik 32 jaar met veel plezier als huisarts heb gewerkt, beëindig ik per 1 april 2017 de praktijk.

   De praktijk zal door mevrouw Janssen, zij werkt al ruim drie jaar in de praktijk, als praktijkhoudster worden voortgezet. De heer van Wijk zal haar als huisarts/waarnemer gaan ondersteunen. Greetje en Henrieke zullen aan de praktijk verbonden blijven.

   Maaike ter Schuur, zij heeft eerder in de praktijk gewerkt, zal mijn vrouw opvolgen.

   Nadere informatie over het afscheid volgt per brief.

   Het is ook mogelijk om online afspraken te maken voor de praktijk van dokter Janssen-van Hemmen. Hiervoor moet u echter wel 1 keer langskomen op de praktijk om een toestemmingsformulier te ondertekenen en uw email-adres vast te leggen.

   Vriendelijke groet,
   Huisarts F. Seesing

 • Spreekuur

  • Open spreekuur
   (verder op afspraak) 08.00 - 09.00 uur
  • Bellen voor afspraken, visites en recepten
   08.00 - 10.00 uur
  • Als de telefoon vaak in gesprek is kunt u bellen tot 12.00 uur. Door de assistente wordt 10 min gereserveerd. Wilt u aangeven als u meer tijd nodig denkt te hebben, er kan dan extra tijd gereserveerd worden. Duurt een afspraak langer dan voorzien, dan kan de arts u vragen een nieuwe afspraak te maken.

  • Telefonisch spreekuur / terugbelspreekuur
   10.30 - 11.00 uur
  • Voor uitslagen en korte vragen kunt u van 10.30 tot 11.00 uur de assistente bellen. Wanneer zij de vraag niet kan beantwoorden belt de huisarts u dezelfde dag terug. Als u de huisarts wilt spreken dan zal de assistente uw telefoonnummer noteren en belt de huisarts u dezelfde dag terug.

  • Spreekuur assistentes en POH
   10.30 - 11.00 uur
  • De assistente en praktijkondersteuner hebben een afspraakspreekuur voor oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, injecties geven, 24-uurs bloeddrukmetingen, ecg’ en wondbehandeling.

  • Diabetesspreekuur
   Op afspraak
  • Elke maandag- en dinsdagmiddag door assistente mw. G. van Manen.

  • Wrattenspreekuur
   Op afspraak
  • Elke 3e donderdag van de maand door assistente mw. M. ter Schuur.

  • Hart- en vaatziektenspreekuur en COPD spreekuur
   Op afspraak
  • Elke dinsdag, woensdag en donderdag door Henrieke Reuvers, praktijkondersteuner somatiek.

   Herhaalrecepten
   Herhaalrecepten kunt u ook via de website aanvragen.

   POH-GGZ
   Sinds 1 dec. 2013 werkt mw. M. Adriaanse als POH-GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg) binnen huisartsengroep De Poort. Zij werkt op dinsdag- en woensdagmiddag. U kunt tussen 08.00 – 10.00 uur via de assistente een afspraak maken. Sinds 1 januari 2015 werkt eveneens de heer A. de Groot als POH-GGZ voor HG de Poort.

   Huisbezoek
   Indien nodig komt de huisarts bij u aan huis. Probeert u echter zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. In twijfelgevallen kunt u met de assistente overleggen. De onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn namelijk beter op de praktijk.

 • Medewerkenden

   K.J. Janssen-van Hemmen

  • K.J. Janssen-van Hemmen
   huisarts
  •  

   Henrieke Reuvers

  • Henrieke Reuvers
   POH Somatiek
  • Maaike ter Schuur

  • Maaike ter Schuur
   doktersassistente
  • Greetje van Manen

  • Greetje van Manen
   doktersassistente
  • Peter van de Peppel

  • Peter van de Peppel
   financieel administrateur
  • Megy van Wijck

  • Mègy van Wijck
   praktijkmanager
 • Receptie

   Marian Migchels-Zeilstra

   Marian Migchels-Zeilstra

   Inge van Harn-van Espelo

   Inge van Harn-van Espelo

   Riët van de Hurk-Schoenmakers

   Riët van de Hurk-Schoenmakers

   Riet van Dellen-Kok

   Riet van Dellen-Kok

   Peter van de Peppel

   Peter van de Peppel

   Receptie
 • Afwezigheid

  30 april t/m 4 mei vakantie
  Woensdag 6 juni nachtdienst
  Donderdag 14 juni nascholing
  Vrijdag 29 juni nascholing
  16 juli t/m 3 augustus vakantie
  Woensdag 24 oktober nachtdienst
  Maandag 5 november nachtdienst
  Vrijdag 7 december nachtdienst
  31 december t/m 4 januari 2019 vakantie

 • Uw medische gegevens

  Toestemming delen medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

  Uw huisarts kan uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

  Van belang is onder andere wie uw medische gegevens wel of niet mag bekijken? Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

  Meer informatie hierover leest u in deze folder: folder.pdf (Nederlands)

  U kunt eenvoudig toestemming verlenen via deze link: Toestemming verlenen

  Daarmee geeft u toestemming aan mij, huisarts K.J. Janssen-van Hemmen, om uw gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) en verklaart u dat u alle informatie hebt gelezen in de bijgevoegde folder.

 • Inschrijven

  De praktijk is vanaf 1 april 2017 gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

 • Contact

  • Telefoon
   0317 - 412 577
  • Fax
   0317 - 413 477
 • Spoed

  • 08.00 - 17.00
   Tel. 0317 - 412 577 toets 1
  • 17.00 - 08.00
   Tel. 0318 - 200 800
  • Weekend
   Tel. 0318 - 200 800
 • Bel 112

  • Levensbedreigende situatie?
   Bel. 112

  Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei
  Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
  Tel. 0318 - 200 800