Huisarts Hupkes

Spoed

08.00 – 17.00 uur Bel uw huisarts, toets 1

Uitsluitend in spoedgevallen!

17.00 – 08.00 uur 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!

Weekend 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!
Levensbedreigend? Bel 112

Huisarts G.G. Hupkes

Spreekuur

Open spreekuur 08.00 – 09.00 uur (verder op afspraak)
Indien u meerdere klachten heeft om te bespreken graag melden bij de assistente zodat zij hiermee rekening kan houden met de planning  
Bellen voor afspraken, visites en recepten 08.00 – 10.00 uur
Vanaf 12.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar een van de assistentes die bij toerbeurt dienst hebben. Bel daaroms`middags alleen voor zaken welke niet tot de volgende dag kunnen wachten.  
telefonisch overleg met huisarts 12.30-13.00 uur
Terugbelspreekuur tussen 12.30 en 13.00 uur, in overleg met de assistente. Graag voor 10.00 uur aanvragen.   
Spreekuur assistentes – Gerrie Polman- Reker & Dora Kulman  Op afspraak
De assistentes hebben hun eigen spreekuur op afspraak. U kunt daar terecht voor onder andere bloeddruk meten, oren uitspuiten, injecties geven, uitstrijkjes maken en hechtingen verwijderen.  
Spreekuur praktijkondersteuner Somatiek – Mandy Limpens- Op den Camp Op afspraak
Op afspraak kunt u bij de praktijkondersteuner terecht voor onder andere diabetes, hypertensie, en astma/COPD controle.  
Huisbezoek Op afspraak
Indien nodig komt de huisarts bij u aan huis. Echter probeert u zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. In twijfelgevallen kunt u met de assistentes overleggen. De onderzoeks-en behandelmogelijkheden zijn namelijk beter op de praktijk.  
Wrattenspreekuur  Op afspraak
Elke 3e donderdag van de maand door assistente op afspraak.
Urine inleveren  08.00 en 10.00 uur
Urine inleveren bij vermoeden van blaasontsteking. U kunt urine inleveren in een speciaal daarvoor bestemd potje ( verkrijgbaar bij apotheek en balieassistente). Dit kan alke ochtend tussen 8.00 en 10.00 uur. Het urinepotje graag voorzien van uw naam en geboortedatum.  

Afwezigheid

  • 8 april ivm nachtdienst
  • 23 april tot en met 26 april ivm vakantie
  • 18 juni ivm nascholing
  • 26 juni ivm nachtdienst

Assistente

De assistente assisteert de huisarts in zijn/haar praktijkvoering. Zij neemt als eerste uw telefoongesprek aan en stelt uw hulpvraag vast. De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt, en hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Zij geeft zelfstandig medische adviezen passend binnen de protocollen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Zo nodig overlegt zij met uw huisarts en/of verwijst zij door naar het (telefonisch) spreekuur van de huisarts of een andere praktijkondersteuner. Verder heeft de assistente ook haar eigen spreekuur, waarin zij zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoert.  Zie ook onder de informatie bij uw huisarts.

 

Gerrie Polman-Reker

Gerrie Polman-Reker, praktijkassistente

Dora Kulman, praktijkassistente. (foto volgt)

POH Somatiek

Mandy Limpens-Op den Camp

Mandy Limpens-Op den Camp, praktijkondersteuner somatiek

Nieuwe inschrijvingen

Met ingang van 1 juni 2019 is de praktijk geopend  voor nieuwe inschrijvingen.

Toestemming delen medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts kan uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Van belang is onder andere wie uw medische gegevens wel of niet mag bekijken? Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Meer informatie hierover leest u in deze folder: folder(Nederlands)/folder(ENG) 

U kunt eenvoudig toestemming verlenen via deze link: Toestemming verlenen

Daarmee geeft u toestemming aan mij, huisarts G.G. Hupkes, om uw gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) en verklaart u dat u alle informatie hebt gelezen in de bijgevoegde folder.

Nieuws

Contact
Telefoon
Fax

0317 - 410 566
0317 - 413 477
Spoed
08:00-17:00

0317 - 410 566 toets 1
17:00-08:00
Weekend
0318 - 200 800
0318 - 200 800
Bel 112
Levensbedreigende situatie? Bel 112

Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
Tel. 0318 - 200 800