Waar kunnen wij u mee helpen?

Ik geef toestemming

Ik geef toestemming

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die
belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke
behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke
medicijnen u allergisch bent.
Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).


Toestemming geven

Wij willen u vragen toestemming te geven om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming melden wij uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw BSN welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en bekijken. In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal

Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen. Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd. Via de regio-indeling kunt u zien in welke regio of regio’s uw zorgverlener gegevens kan uitwisselen. Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt.
Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.volgjezorg.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

 

Zien wie uw gegevens heeft bekeken?

U heeft uw huisarts en apotheken toestemming gegeven. Zij kunnen uw belangrijkste medische gegevens delen met andere zorgverleners. Dan wilt u natuurlijk ook weten wat er met die gegevens gebeurt. Dat kan. Met het overzicht toestemmingen en uitwisselingen op Volgjezorg.
Op deze overzichten ziet u welke soorten gegevens uw huisarts en apotheken delen met uw andere zorgverleners. En wanneer zij die gegevens beschikbaar hebben gesteld. Ook ziet u welke zorgverleners welke soorten gegevens hebben bekeken. En wanneer.

Huisartsengroep de Poort

Huisartsengroep De Poort bestaat uit vier huisartsenpraktijken welke allemaal een gemeenschappelijke receptie hebben. Elke praktijk heeft zijn eigen assistente(s). Als u ’s morgens belt, krijgt u de assistente van uw eigen huisarts aan de telefoon. Bel daarom ’s morgens naar uw eigen praktijk voor het maken van een afspraak of het opvragen van uitslagen.

 

Huisartsenzorg onder druk

Dagelijks werken wij met ons team om aan alle zorgvragen te voldoen. Ook in onze praktijken staat de huisartsenzorg onder druk. Desondanks willen wij zorg van de hoogste kwaliteit blijven leveren.

U kunt ons helpen, hier volgen onze tips over wat u kunt doen:

  • Bekijk informatie en adviezen op www.thuisarts.nl. Mogelijk vindt u daar al een oplossing voor uw probleem, of kunt u zelf al een aantal stappen zetten.
  • Gebruik uw online dossier voor inzage in uitslagen en voor e-consult.
  • Bedenk voordat u de praktijk belt zo goed mogelijk welke vraag u wilt stellen.
  • Bewaar uw geduld wanneer u moet wachten, en blijf ondanks uw (begrijpelijke) frustratie en ergernis toch vriendelijk tegen onze medewerkers.
  • Vertrouw op de adviezen van doktersassistentes en praktijkondersteuners: deze worden altijd  door de huisarts gezien en gecontroleerd, en zo nodig overlegd.
  • Bericht ons tijdig als u verhinderd bent of afziet van een gemaakte spreekuurafspraak, zodat deze tijd weer voor iemand anders beschikbaar is.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Openingstijden

Nieuws

Het beste medicijn voor de beste prijs. De zorgverzekeraars willen dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Zij kiezen daarom voor een beleid waarmee de kosten voor de zorg minder worden. Terwijl de kwaliteit gelijk blijft. 

Lees meer

Uw medische gegevens online bekijken

U kunt zelf u medisch dossier online bekijken. In uw medische dossier staat bijvoorbeeld: het advies van de huisarts; de uitslagen van onderzoek; de lijst met uw medicijnen. Zie uw medisch dossier onder “Inzage medisch dossier”. 

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen geneeskundige verklaring afgeeft. Uw arts heeft hierbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

Lees meer

Wij zijn trots dat het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) ons op 30 november 2017 het kwaliteitskeurmerk praktijkaccreditering heeft toegekend. Dit keurmerk geeft aan dat wij voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen en dat wij continue werken aan het behouden en verbeteren van deze kwaliteit. Eind 2021 is het kwaliteitskeurmerk weer voor 3 jaar afgegeven.

Lees meer

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Startpunt Wageningen

Bij het Startpunt kunt u terecht met vragen over wonen, werk, zorg, opvoeding en geldzaken. Zij geven informatie en advies over uw vraag. Maar helpen u ook als u dat wilt bij het regelen van zorg en ondersteuning. Het Startpunt is voor alle inwoners uit Wageningen. Jong en oud zijn welkom.