Huisarts Janssen

Spoed

08.00 – 17.00 uur Bel uw huisarts, toets 1

Uitsluitend in spoedgevallen!

17.00 – 08.00 uur 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!

Weekend 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!
Levensbedreigend? Bel 112

Huisarts K.J. Janssen-van Hemmen

Spreekuur

Spreekuur op afspraak Bellen tussen 08.00 en 10.00 uur

Voor het maken van een afspraak graag bellen tussen 8.00-10.00.

Voor een consult staat 10 minuten, heeft u langer de tijd nodig, geef dit dan door aan de assistente. Zij zal dan meer tijd voor u in plannen.

Na 12.00 uur uitsluitend bellen voor spoed

 

Bellen voor afspraken, visites en recepten 08.00 – 10.00 uur
De assistentes hebben een eigen spreekuur (op afspraak) voor de volgende zaken: oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, hechtingen verwijderen, het geven van injecties, wratten aanstippen met stikstof. Vanaf 12.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar een van de assistentes die bij toerbeurt dienst hebben. Bel daarom s`middags alleen voor zaken welke niet tot de volgende dag kunnen wachten.  
Telefonisch spreekuur/terugbelspreekuur 10.30 – 11.00 uur
Voor uitslagen en korte vragen kunt u  van 10:30 tot 11:00 uur de assistente bellen. Wanneer zij de vraag niet kan beantwoorden belt de huisarts u dezelfde dag terug. Als u de huisarts wilt spreken dan zal de assistente uw telefoonnummer noteren en belt de huisarts u dezelfde dag terug  
Spreekuur assistentes en POH 10.30 – 11.00 uur
De assistente en praktijkverpleegkundige hebben een afspraakspreekuur voor oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, injecties geven, 24 uurs bloeddrukmetingen, ecg’s en wondbehandeling  
Diabetesspreekuur Op afspraak
Op afspraak bij assistente Greetje van Manen of praktijkverpleegkundige Henrieke Reuvers
Wrattenspreekuur  Op afspraak
Op afspraak bij de assistente
Hart- en vaatziekte en COPD spreekuur Op afspraak
Elke dinsdag, woensdag en donderdag door Henrieke Reuvers, praktijkverpleegkundige
Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u ook via de website aanvragen

POH-GGZ 

Mw M.Adriaanse en mevrouw mw M. Schut werken als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) binnen huisartsengroep De Poort. Mevrouw Adriaanse werkt op dinsdag en woensdag en mevrouw Schut op maandag en vrijdag.U kunt tussen 08.00 – 10.00 uur via de assistente een afspraak maken

Huisbezoek

Indien nodig komt de huisarts bij u aan huis. Probeert u echter zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. In twijfelgevallen kunt u met de assistente overleggen. De onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn namelijk beter op de praktijk.

Afwezigheid

 • 19 tot en met 23 oktober
 • 28 oktober: griepprik Sporthal de Bongerd
 • 17 november : nachtdienst
 • 7 tot en met 11 december
 • 31 december : nachtdienst

Assistentes

De assistente assisteert de huisarts in zijn/haar praktijkvoering. Zij neemt als eerste uw telefoongesprek aan en stelt uw hulpvraag vast. De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt, en hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Zij geeft zelfstandig medische adviezen passend binnen de protocollen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Zo nodig overlegt zij met uw huisarts en/of verwijst zij door naar het (telefonisch) spreekuur van de huisarts of een andere praktijkondersteuner. Verder heeft de assistente ook haar eigen spreekuur, waarin zij zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoert.  Zie ook onder de informatie bij uw huisarts.

Maaike ter Schuur

Maaike Rijn, doktersassistente

Greetje van Manen

Greetje van Manen, doktersassistente

Foto volgt , Lily Stunnenberg

Praktijkverpleegkundige

Henrieke Reuvers

Henrieke Reuvers, praktijkverpleegkundige

Nieuwe inschrijvingen

Met ingang van 1oktober 2020 is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Toestemming delen medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts kan uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Van belang is onder andere wie uw medische gegevens wel of niet mag bekijken? Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Meer informatie hierover leest u in deze folder: folder(Nederlands)/folder(ENG) 

U kunt eenvoudig toestemming verlenen via deze link: Toestemming verlenen

Daarmee geeft u toestemming aan mij, huisarts K.J. Janssen-van Hemmen, om uw gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) en verklaart u dat u alle informatie hebt gelezen in de bijgevoegde folder.

Weigering geneeskundige verklaring, refusal of medical certificate

Toelichting weigering geneeskundige verklaring

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen geneeskundige verklaring afgeeft. Uw arts heeft hierbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:                                                                                                 

 •  de KNMG heeft als standpunt dat een behandeld arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
 • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

 • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
 • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de cireria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nog doen?

 • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundig verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
 • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld een uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
 • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan dan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Toelichting LHV weigering geneeskundige verklaring

Uitleg in verschillende talen, translation other languages

 

Waarnemend huisarts

Bij deze wil ik u laten weten dat huisarts Claire Crans gestopt is als waarnemend huisarts binnen mijn praktijk. Zij is in Veenendaal gaan werken. Gelukkig heb ik een hele fijne vervanger voor haar gevonden: huisarts Jan-Willem Schoonderwoerd. Hij werkt in december alleen op maandag, in januari op maandag, woensdag en vrijdag en vanaf maart op maandag en woensdag. Ik denk in hem een prettige collega en een kundig huisarts te hebben gevonden.

Voor nu wens ik u allen hele fijne kerstdagen en een mooi en gezond 2019.
Karin Janssen

 

 

Digitaal afspraken maken en recepten aanvragen.

Vanaf heden is het mogelijk om u aan te melden voor het patientenportaal. Op die manier kunt u nog eenvoudiger chronische medicatie herhalen. Het is ook de bedoeling dat u via dit portaal zelf een afspraak kunt inplannen, vanwege de Corona-crisis hebben we die optie vooralsnog uitgeschakeld. Ook zal het op termijn mogelijk zijn om via deze weg een email consult bij de huisarts in te dienen, dit is nog in ontwikkeling.

huisartsenpraktijkjanssen.uwzorgonline.nl

Contact
Telefoon
Fax

0317 - 412 577
0317 - 413 477
Spoed
08:00-17:00

0317 - 412 577 toets 1
17:00-08:00
Weekend
0318 - 200 800
0318 - 200 800
Bel 112
Levensbedreigende situatie? Bel 112

Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
Tel. 0318 - 200 800