Huisarts Janssen/Schoonderwoerd

Spoed

08.00 – 17.00 uur Bel uw huisarts, toets 1

Uitsluitend in spoedgevallen!

17.00 – 08.00 uur 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!

Weekend 0318 – 200 800

Uitsluitend in spoedgevallen!
Levensbedreigend? Bel 112

Huisarts Janssen/Schoonderwoerd

Spreekuur

Spreekuur op afspraak Bellen tussen 08.00 en 10.00 uur

Voor het maken van een afspraak graag bellen tussen 8.00-10.00.

Voor een consult staat 10 minuten, heeft u langer de tijd nodig, geef dit dan door aan de assistente. Zij zal dan meer tijd voor u in plannen.

Indien u tussen 12.00 en 17.00 uur belt kan het zijn dat u niet de assistente van uw eigen huisarts aan de lijn krijgt. Wij verzoeken u daarom na 12.00 uur te bellen voor zaken welke niet tot de volgende dag kunnen wachten.

 

 

Bellen voor afspraken, visites en recepten 08.00 – 10.00 uur
De assistentes hebben een eigen spreekuur (op afspraak) voor de volgende zaken: oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, hechtingen verwijderen, het geven van injecties, wratten aanstippen met stikstof. Vanaf 12.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar een van de assistentes die bij toerbeurt dienst hebben. Bel daarom s`middags alleen voor zaken welke niet tot de volgende dag kunnen wachten.  
Telefonisch spreekuur/terugbelspreekuur 10.30 – 11.00 uur
Voor uitslagen en korte vragen kunt u  van 10:30 tot 11:00 uur de assistente bellen. Wanneer zij de vraag niet kan beantwoorden belt de huisarts u dezelfde dag terug. Als u de huisarts wilt spreken dan zal de assistente uw telefoonnummer noteren en belt de huisarts u dezelfde dag terug  
Spreekuur assistentes en POH 10.30 – 11.00 uur
De assistente en praktijkverpleegkundige hebben een afspraakspreekuur voor oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, injecties geven, 24 uurs bloeddrukmetingen, ecg’s en wondbehandeling  
Diabetesspreekuur Op afspraak
Op afspraak bij assistente Greetje van Manen of praktijkverpleegkundige Henrieke Reuvers
Wrattenspreekuur  Op afspraak
Op afspraak bij de assistente
Hart- en vaatziekte en COPD spreekuur Op afspraak
Elke dinsdag, woensdag en donderdag door Henrieke Reuvers, praktijkverpleegkundige
Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u ook via de website aanvragen

POH-GGZ 

Mw M.Adriaanse en mevrouw mw M. Schut werken als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) binnen huisartsengroep De Poort. Mevrouw Adriaanse werkt op dinsdag en woensdag en mevrouw Schut op maandag en vrijdag.U kunt tussen 08.00 – 10.00 uur via de assistente een afspraak maken

Huisbezoek

Indien nodig komt de huisarts bij u aan huis. Probeert u echter zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. In twijfelgevallen kunt u met de assistente overleggen. De onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn namelijk beter op de praktijk.

Afwezigheid

Afwezig:

  • 30 mei t/m 3 juni
  • 1 t/m 19 augustus

Huisarts

Huisarts J.W.  Schoonderwoerd

Assistentes

Doktersassistentes

De assistente assisteert de huisarts in zijn/haar praktijkvoering. Zij neemt als eerste uw telefoongesprek aan en stelt uw hulpvraag vast. De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt, en hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Zij geeft zelfstandig medische adviezen passend binnen de protocollen en standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Zo nodig overlegt zij met uw huisarts en/of verwijst zij door naar het (telefonisch) spreekuur van de huisarts of een andere praktijkondersteuner. Verder heeft de assistente ook haar eigen spreekuur, waarin zij zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoert.  Zie ook onder de informatie bij uw huisarts.

Maaike ter Schuur

Maaike Rijn

Greetje van Manen

Greetje van Manen

Lily Stunnenberg, foto volgt 

Praktijkverpleegkundige

Henrieke Reuvers

Henrieke Reuvers, praktijkverpleegkundige 

Maaike Rijn, praktijkondersteuner somatiek 

Nieuwe inschrijvingen

Met ingang van 1 december 2021 is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Toestemming delen medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts kan uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Van belang is onder andere wie uw medische gegevens wel of niet mag bekijken? Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Meer informatie hierover leest u in deze folder: folder(Nederlands)/folder(ENG) 

U kunt eenvoudig toestemming verlenen via deze link: Toestemming verlenen

Daarmee geeft u toestemming aan mij, huisarts K.J. Janssen-van Hemmen, om uw gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) en verklaart u dat u alle informatie hebt gelezen in de bijgevoegde folder.

Afspraak on line

Vanaf nu is het ook mogelijk om online een afspraak te maken bij de huisarts. U dient hiervoor eerst een account aan te maken op www.huisartsenpraktijkjanssen.uwzorgonline.nl. U krijgt daar instructies hoe u zich kunt aanmelden en na bevestiging door de praktijk kunt u zelf afspraken inplannen, uw dossier inzien en chronische medicatie herhalen.

Toelichting weigering geneeskundige verklaring

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen geneeskundige verklaring afgeeft. Uw arts heeft hierbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

In het kort een toelichting op deze regels:                                                                                                 

  •  de KNMG heeft als standpunt dat een behandeld arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
  • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de cireria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nog doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundig verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld een uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan dan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Toelichting LHV weigering geneeskundige verklaring

Uitleg in verschillende talen, translation other languages

 

Uw huisarts zet al uw medische gegevens in uw medische dossier.  U kunt dit medische dossier  on line inzien op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt op huisartsenpraktijkjanssen.uwzorgonline.nl
Vervolgens wordt daar uitgelegd wat u verder moet doen.
Nadat u zich heeft aangemeld kunt u,  naast het inzien van uw medische dossier, ook kiezen om uw chronische medicatie te herhalen
U kunt hier ook online een afspraak maken bij de huisarts.

Contact
Telefoon
Fax

0317 - 412 577
0317 - 413 477
Spoed
08:00-17:00

0317 - 412 577 toets 1
17:00-08:00
Weekend
0318 - 200 800
0318 - 200 800
Bel 112
Levensbedreigende situatie? Bel 112

Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
Tel. 0318 - 200 800